הבנת הקודקס ההתנהגותי העסקי בעולם מגוון תרבותית

המרחב העסקי מאופיין במגוון זהויות, תפיסות עולם, אמונות ומשמעויות. מגוון זה משתקף בארגון וחשוב להבחין בו ולהבין את השלכותיו. אלו באות לידי ביטוי בסביבת העבודה בפן התרבותי, העסקי והחברתי ובכל הפרקטיקות היומיומיות: מענה טלפוני, אימיילים, ישיבות ופגישות, ארוחות עסקיות, התנהלות של העובדים במרחב העבודה בארגון ומחוצה לו, במטבח, בימי גיבוש, בחגים.  
המציאות היומיומית מחוץ לארגון משתקפת במרחב הארגוני באופן גלוי וסמוי. תנועה זו בין החיים האישיים לחיים העסקיים משפיעה על ההנהלה, העובדים, הלקוחות, ולכן בהכרח על התוצאות העסקיות. הגיוון התרבותי והחברתי דורשים תשומת לב ויישום של פעולות פנים ארגוניות על מנת לאפשר לכלל השותפים בארגון (עובדים/ מנהלים/ בעלי מניות), להרגיש חלק אינטגרלי מהארגון, לפתח ביטחון, תחושת שייכות ושמירה על ערכים מהותיים.

מדוע חשוב להבין תרבות ונימוסין?

רכישת ידע בתרבות וקודי התנהגות שונים תסייע למפגשים הבין-תרבותיים להיות צפויים יותר מקצועיים יותר, נעימים ומוצלחים יותר. כמו כן ידע זה מעניק יתרון באינטראקציות בינאישיות, ממנף ומשפר את תדמית ומיתוג הארגון. חשוב לזכור כי תרבות ונימוסין הינם לעיתים "בלתי נראים",  אך יוצרים את הזהות וההתנהגות של הפרט והקבוצה ומשפיעים על התפוקה ושורת הרווח של הארגון (על פי מחקרים מוכחים).

הזמנה לתהליך טרנספורמציה התנהגותית – תרבותית מתקיים בשלושה מסלולים:

 1. ייעוץ
 2. הדרכות
 3. הרצאות

התועלת עבור הארגון:

 • התנעת תהליך שילוב המאפשר חפיפה תרבותית חברתית ועסקית בין תפיסות עולם שונות, תרבויות ועולמות משמעות פרטיקולריים.
 • הגדרת השפה ההתנהגותית – יצירת קודקס תרבותי עסקי.
 • זיהוי הזהויות, הערכים ועולמות המשמעות בארגון.
 • מיפוי הסוגיות העלולות להוות הזדמנויות להתקרבות או פוטנציאל לפערים.
 • העשרת חברי הארגון בידע וכלים רכים אנושיים (soft skills/people's skills) .
 • יצירת סביבת עבודה הרמונית ומכילה.

הסדנאות עוסקות בתרבות ונימוסין, הליווי וההכשרה מספקים הזדמנויות למידה שיעזרו למנהלים ולעובדים להסתגל לעבודה עם אנשים מרקע תרבותי וחברתי שונה. בין הנושאים להדרכות והרצאות:

 • גיוון, הכלה וחפיפה תרבותית?
  • איך מתקשרים באינטראקציות אישיות בצורה יעילה יותר?
  •  איך מתגברים על מחסומים תרבותיים?
  • בין קודש לחול: שילוב של דת ועסקים בדגש על היחסים בין חרדים לחילוניים
  • מודל 5-7-9: המודל לפיתוח רגישות תרבותית
  • הקודקס ההתנהגותי – מדוע קוד התנהגות חשוב בארגון שלך?
 • הבנת נימוסין גלובליים:
  • You are how  you eat: פרוטוקול השולחן מה אופן האכילה שלך אומר עליך?
   • ארוחות מודרכות
  • נטיקט: תקשורת ונוכחות דיגיטלית
  • פרוטוקול עסקי: התנהגות בעולם חוצה תרבויות
  • רושם ראשוני וניהול רושם
  • קוד לבוש כשפה עסקית
  • תקשורת לא אלימה
  • נימוסין פוסט קורונה

להזמנת הרצאה, הדרכה או סדנה: rachel@behave.co.il