Be an Expert ליאת הדס אדריכלית פנים ומעצבת

Posted on יונ 19, 2015 in Special Features | 0 comments

יצאתי לראיין ולשוחח עם מומחים בתחומים שונים. אנשי מקצוע שאני עובדת עימם משתפת איתם פעולה וכמובן גם לומדת מהם. אנשי מקצוע אשר המפגש שלי עימם היה כזה שרציתי עוד, רציתי עוד כי היה לי נעים, כיף, שירותי, הרגשתי בטוחה שמבינים את השפה שלי. הרגשתי שאני רוצה שהם יהיו במעגלים שלי, העסקיים והחברתיים. החלטתי שאני בודקת מה האני מאמין שלהם לגבי נימוסים ואיך הם מתנהלים בטריטוריה שלהם. מה האמת שלהם בנושא שירות, מחירים, איך עונים לטלפון ואיך בוחרים את צוות העובדים. אציג בפניכם אנשים מרתקים עם עשייה מדהימה, קריאה מהנה. הכירו את ליאת הדס.

קרא עוד

Be an Expert חדוה קליינהנדלר תוכן שיווקי ברשתות

Posted on יונ 19, 2015 in Special Features | 0 comments

יצאתי לראיין ולשוחח עם מומחים בתחומים שונים. אנשי מקצוע שאני עובדת עימם משתפת איתם פעולה וכמובן גם לומדת מהם. אנשי מקצוע אשר המפגש שלי עימם היה כזה שרציתי עוד, רציתי עוד כי היה לי נעים, כיף, שירותי, הרגשתי בטוחה שמבינים את השפה שלי. הרגשתי שאני רוצה שהם יהיו במעגלים שלי, העסקיים והחברתיים. החלטתי שאני בודקת מה האני מאמין שלהם לגבי נימוסים ואיך הם מתנהלים בטריטוריה שלהם. מה האמת שלהם בנושא שירות, מחירים, איך עונים לטלפון ואיך בוחרים את צוות העובדים. אציג בפניכם אנשים מרתקים עם עשייה מדהימה, קריאה מהנה. הכירו את חדווה קליינהנדלר.

קרא עוד

Be A Master ג'סי בודק סומלייה

Posted on יונ 16, 2015 in Special Features | 0 comments

יצאתי לראיין ולשוחח עם מומחים בתחומים שונים. אנשי מקצוע שאני עובדת עימם משתפת איתם פעולה וכמובן גם לומדת מהם. אנשי מקצוע אשר המפגש שלי עימם היה כזה שרציתי עוד, רציתי עוד כי היה לי נעים, כיף, שירותי, הרגשתי בטוחה שמבינים את השפה שלי. הרגשתי שאני רוצה שהם יהיו במעגלים שלי, העסקיים והחברתיים. החלטתי שאני בודקת מה האני מאמין שלהם לגבי נימוסים ואיך הם מתנהלים בטריטוריה שלהם. מה האמת שלהם בנושא שירות, מחירים, איך עונים לטלפון ואיך בוחרים את צוות העובדים. אציג בפניכם אנשים מרתקים עם עשייה מדהימה, קריאה מהנה. הכירו את ג'סי בודק.

קרא עוד
Call Now Button

©Copyright 2024 www.behave.co.il All Rights Reserved